2017-06-19

B-4 sygnatariuszem Code of Ethics for EU Project management!

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie B-4 dołączyło do grona sygnatariuszy dokumentu „Code of Ethics for EU Project management”. Kodeks opracowało i sygnuje stowarzyszenie z Niemiec EU-Fundraising Association e.V.

„Code of Ethics for EU Project management” to dokument określający zbiór zasad i wartości reprezentowanych przez daną organizację działającą w obszarze zarządzania projektami unijnymi. Celem powstania Kodeksu Etyki jest dążenie do ciągłej optymalizacji pracy związanej z zarządzaniem projektami w obrębie całego jego cyklu. Poprzez podpisanie niniejszego dokumentu osoby fizyczne i organizacje dobrowolnie deklarują, iż stosować się będą do wymienionych w nim wysokich wymagań jakościowych dotyczących wszystkich obszarów realizacji projektu od komunikacji, przez działania operacyjne po rozliczenia finansowe.

Z chwilą podpisania dokumentu, B-4 formalnie dołącza do grona organizacji, które za swój cel stawiają sobie najwyższą jakość usług świadczonych w obszarze zarządzania projektami unijnymi.

Podgląd dokumentu: Code of Ethics for EU Project management.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń