NASZE PROJEKTY

  W trakcie realizacji   Zrealizowane
_ Opracowanie technologii wysokosprawnej, wielozadaniowej, podwodnej platformy pływającej wykorzystującej hydroskrzydła 

projekt w trakcie realizacji

Źródło finansowania:

Projekt nr POIR.01.01.01-00-1193/17 realizowany w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  

Cel projektu: 

Celem prowadzonych prac jest uzyskanie innowacyjnego rozwiązania w postaci konstrukcji pływającej umożliwiającej pracę w  3 trybach ? podwodnym, nawodnym i nadwodnym z?wykorzystaniem hydroskrzydeł. Zakresem projektu objęto realizację badań przemysłowych dotyczących opracowania, zoptymalizowania i przetestowania poszczególnych elementów nowej technologii, jak i badania całości technologii w warunkach laboratoryjnych oraz w konsekwencji przeprowadzenie badań i testów prototypu technologii w warunkach rzeczywistych na etapie prac rozwojowych. W celu przygotowania rozwiązania do komercjalizacji przewiduje się wykonanie niezbędnych prac przedwdrożeniowych. 

Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2018 - 30.06.2021 

Wartość projektu:  

5?981 429,86 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich:  

4?617?234,48 PLN 

Czytaj więcej

_ Innowacyjna, bezzałogowa platforma latająca w układzie hybrydowym dla systemów i urządzeń pomiarowych

projekt w trakcie realizacji

Źródło finansowania:

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Cel projektu:

Przedmiotem projektu objęto realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych niezbędnych do opracowania nowej technologii innowacyjnej, bezzałogowej platformy latającej w układzie hybrydowym dla systemów i urządzeń pomiarowych.

Wartość projektu: 

3?066?542,42 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 

1?742?689,92 PLN 

Czytaj więcej

_ Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Innowacyjnych Technologii Lotniczych

projekt w trakcie realizacji

Źródło finansowania:

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 01, Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Dla kogo:

Przedsiębiorstwa zrzeszone w ramach Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego, jak i pozostałe przedsiębiorstwa działające w branży lotniczej na terenie województwa podkarpackiego

Cel projektu:

Rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw, w tym wykonywania zleconych prac badawczych oraz udostępniania infrastruktury B+R w formie najmu zainteresowanym podmiotom przez Stowarzyszanie B-4. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększonej działalności B+R przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 

5 192 051,35 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 

2 954 825,95 zł 

Czytaj więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS