_ AUDYT, RACHUNKOWOŚĆ, CONTROLLING - SZKOLENIA NA MIARĘ POTRZEB DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

www.audyt.b4ngo.pl

Cel projektu:

Głównym celem Projektu jest zmniejszenie luki kompetencyjnej poprzez wzrost poziomu kwalifikacji, wiedzy i umiejętności kadr 80 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami z obszaru audytu wewnętrznego i zagadnień finansowo-księgowych, tj. 90% Uczestników Projektu (108 osób, w tym 76 kobiet i 32 mężczyzn) do 30.06.2015 r.

Grupa docelowa Projektu:

Grupę docelową Projektu stanowi kadra 80 MMŚP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw), posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego, tj. 120 osób (84 kobiet, 36 mężczyzn), pracowników (w rozumieniu Kodeksu Pracy), w tym właścicieli i kadry zarządzającej MMŚP, wykonujących pracę w jednostce na terenie województwa podkarpackiego.
Okres realizacji projektu: 01.04.2014 r. ? 30.06.2015 r.

Rekrutacja:

V ? VI 2014 r.

Działania oferowane w ramach Projektu:

Blok ?Międzynarodowe kwalifikacje - Certified Internal Auditor (CIA)? szkolenie w 5 grupach po średnio 12 osób

a) Szkolenie ?Audyt Wewnętrzny ? zakres egzaminu CIA?
b) Doradztwo indywidualne w wymiarze średnio 5 godzin/osobę.

Celem działań realizowanych w ramach bloku Międzynarodowe kwalifikacje - Certified Internal Auditor będzie przygotowanie do przystąpienia do egzaminów na międzynarodowy certyfikat dla audytorów wewnętrznych (Certified Internal Auditor), wydawany przez Instytut Audytorów Wewnętrznych-IIA i uzyskania uprawnień audytora wewnętrznego.

Blok szkoleń finansowo-księgowych:

a) Szkolenie ?Kadry i płace? szkolenie w 2 grupach po średnio 12 osób

Celem szkolenia będzie przygotowanie Uczestników do wykonywania zadań Specjalisty ds. kadr i płac.

b) Szkolenie ?Samodzielny księgowy? szkolenie w 2 grupach po średnio 12 osób

Celem szkolenia będzie przygotowanie Uczestników do prowadzenia pełnej księgowości MŚP.

c) Szkolenie ?Controlling dla MŚP? szkolenie dla 12 osób

Celem szkolenia będzie przekazanie Uczestnikom praktycznych umiejętności z obszaru zarządzania i kontroli kosztów.

Wszyscy Uczestnicy szkoleń będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu zewnętrznego będzie pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE!
Firmom biorącym udział w Projekcie wydawane będą zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

Źródło finansowania:

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro Projektu
Zagłoby 7B
35-304 Rzeszów
tel. 731 998 568
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NASZE DOŚWIADCZENIE

B-4 aktywnie wspiera przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy, poprzez m.in.:

usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorstw w ramach sieci Krajowego Systemu Usług dla MŚP. W ciągu zaledwie nieco ponad roku od uzyskania wpisu do prowadzonego rejestru KSU (nr 09/24/2013/417) tj. od września 2013 do grudnia 2014 zrealizowaliśmy dla MŚP szereg działań.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS