_Paszport do eksportu - Rozpoczęcie działalności eksportowej poprzez wdrożenie Programu Rozwoju Eksportu przez Stowarzyszenie B-4

Źródło finansowania:

6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1: Paszport do eksportu.

Dla kogo:

przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty zagraniczne zainteresowane współpracą w ramach świadczonych przez Stowarzyszenie B-4 usług.

Okres realizacji:

01.06.2015r. ? 31.12.2015r.

Cele projektu:

poszerzenie obszaru działania, wzrost poziomu sprzedaży oraz dywersyfikacja ryzyka, związanego z nasyceniem rynku krajowego. Poprzez działalność eksportową Wnioskodawca zamierza wzmocnić swój potencjał, nawiązać relacje biznesowe oraz przyczynić się do promocji gospodarki polskiej na obszarze takich krajów jak Chorwacja (główny rynek docelowy, planowanych jest łącznie 8 wizyt studyjnych w tym kraju), Czarnogóra (2 wizyty studyjne), Mołdawia (2 wizyty studyjne) i Serbia (2 wizyty studyjne). W ramach działań projektowych podejmowane są następujące działania: wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych (w tym zakup baz danych, podróże służbowe, badania rynkowe i marketingowe) i doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej (w tym opracowanie optymalnej strategii finansowania, wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł i rekomendacja źródeł finansowania), organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Rezultaty projektu:

Pozyskano 4 rynki zagraniczne (Czarnogóra, Serbia, Chorwacja, Mołdawia), z którymi nawiązano współpracę w zakresie usług świadczonych przez Realizatora projektu (usługi szkoleniowe, doradcze i konsultingowe z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania organizacją, identyfikacji źródeł finansowania, pozyskiwania środków na prowadzenie działalności dla osób fizycznych i przedsiębiorców); zorganizowano misję gospodarczą przedsiębiorców zagranicznych u Realizatora projektu (rynek docelowy ? Chorwacja); opracowano 4 raporty dotyczące wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach docelowych; zakupiono usługi doradcze w zakresie przygotowania Planu rozwoju eksportu; opracowano strategię finansowania działalności eksportowej wnioskodawcy, zawierającą opracowanie optymalnej strategii, wskazanie możliwych źródeł finansowania działalności eksportowej oraz rekomendacje najbardziej efektywnych działań.

NASZE DOŚWIADCZENIE

B-4 aktywnie wspiera przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy, poprzez m.in.:

usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorstw w ramach sieci Krajowego Systemu Usług dla MŚP. W ciągu zaledwie nieco ponad roku od uzyskania wpisu do prowadzonego rejestru KSU (nr 09/24/2013/417) tj. od września 2013 do grudnia 2014 zrealizowaliśmy dla MŚP szereg działań.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS