_ BĘDĘ WŁASNYM SZEFEM

Źródło finansowania: Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.06.2012 r. – 31.12.2013 r.
Dla kogo: 72 osób (42 kobiet i 30 mężczyzn), w tym: bezrobotnych (42) lub nieaktywnych zawodowo (30), niepełnosprawnych lub po 50 roku życia (36), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz mieszkają na terenie jednego z powiatów woj. małopolskiego: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego ziemskiego.
Cel projektu: rozwój przedsiębiorczości wśród osób z terenu powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego ziemskiego poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem (doradztwo, szkolenia, pomoc finansowa).
Rezultaty: liczba osób, które zakończyły udział w projekcie: 62, liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje: 59, liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej: 59, liczba osób, które otworzyły własną działalność gospodarczą: 59, liczba osób, które ukończyły blok szkoleniowo-doradczy: 72, liczba osób, które nabyły umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej: 72, liczba osób, którym przyznano i wypłacono wsparcie pomostowe: 59, liczba godzin szkolenia biznesowego "Będę własnym szefem": 240, liczba godzin doradztwa indywidualnego: 720, liczba godzin doradztwa grupowego: 60. 

NASZE DOŚWIADCZENIE

EDUKACJA

W ramach tego obszaru dostarczamy umiejętności, wiedzę i informacje - najważniejsze czynniki kształtujące aktywność społeczną oraz wspomagające rozwój gospodarczy. Od 2005 r. posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr rejestrowy 2.18/00109/2005), a od 2011 r. prowadzimy Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego.

zobacz więcej

RYNEK PRACY

Prowadzimy Agencję Zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy na terenie RP, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego. Podejmujemy aktywne działania w obszarze rynku pracy i zatrudnienia. Śledzimy rynkowe trendy i dostosowujemy do nich nasze działania.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS