_ NOWA ROLA

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.11.2008 r. – 31.12.2009 r.
Dla kogo: osoby odchodzące z rolnictwa zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego.
Cel projektu: dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy 70 mieszkańców woj. wielkopolskiego, poprzez wsparcie uławiające osobom odchodzącym z rolnictwa znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym w postaci usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym Indywidualne Plany Działań) oraz szkoleń przekwalifikowujących.
Rezultaty: w projekcie uczestniczyło 70 osób odchodzących z rolnictwa, które podniosły poziom swoich kwalifikacji; 60 osób wzięło udział w grupowych warsztatach aktywizacji zawodowej, sporządzono IPD dla 70 osób podczas doradztwa indywidualnego; 30 osób zdobyło nowe umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniu komputerowym: ‘'ABC obsługi komputera"; 69 osób zdobyło nowe kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach wg potrzeb.

NASZE DOŚWIADCZENIE

EDUKACJA

W ramach tego obszaru dostarczamy umiejętności, wiedzę i informacje - najważniejsze czynniki kształtujące aktywność społeczną oraz wspomagające rozwój gospodarczy. Od 2005 r. posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr rejestrowy 2.18/00109/2005), a od 2011 r. prowadzimy Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego.

zobacz więcej

RYNEK PRACY

Prowadzimy Agencję Zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy na terenie RP, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego. Podejmujemy aktywne działania w obszarze rynku pracy i zatrudnienia. Śledzimy rynkowe trendy i dostosowujemy do nich nasze działania.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS