_ AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ

Źródła finansowania: Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r.
Dla kogo: Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku 18 – 65 lat, posiadających co najwyżej wykształcenie zasadnicze zawodowe, zamieszkujących na terenie wybranych powiatów województwa opolskiego: brzeskiego, nyskiego lub prudnickiego (w rozumieniu KC).
Cel projektu: celem projektu był wzrost aktywności zawodowej 54 osób bezrobotnych bez wykształcenia średniego, z terenów wybranych powiatów województwa opolskiego: brzeskiego, nyskiego lub prudnickiego.

Rezultaty:

Projekt został ukończony przez grupę 57 uczestników (41 kobiet i 16 mężczyzn). Zrealizowano 560 godzin szkoleń komputerowych, 420 godzin szkoleń językowych i 60 godzin szkoleń wg indywidualnych  potrzeb.  Odbyto 222 godziny spotkań z doradca zawodowym, a także 720 godzin spotkań z pośrednikiem pracy.  37 uczestników odbyło staże zawodowe, natomiast 18 osób podjęło zatrudnienie do momentu zakończenia udziału w projekcie.

NASZE DOŚWIADCZENIE

EDUKACJA

W ramach tego obszaru dostarczamy umiejętności, wiedzę i informacje - najważniejsze czynniki kształtujące aktywność społeczną oraz wspomagające rozwój gospodarczy. Od 2005 r. posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr rejestrowy 2.18/00109/2005), a od 2011 r. prowadzimy Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego.

zobacz więcej

RYNEK PRACY

Prowadzimy Agencję Zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy na terenie RP, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego. Podejmujemy aktywne działania w obszarze rynku pracy i zatrudnienia. Śledzimy rynkowe trendy i dostosowujemy do nich nasze działania.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS