_ BEZ BARIER

Źródło finansowania: „Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem" PHARE 2003.
Okres realizacji: 01.12.2005 r. – 30.06.2006 r.
Dla kogo: osoby o lekkim i średnim stopniu niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem osób po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy, zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego.
Cel projektu: stworzenie szans osobom niepełnosprawnym na integrację społeczną i zawodową poprzez: poradnictwo zawodowe, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, szkolenia zawodowe oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego dzięki szkoleniom w miejscu pracy. Celem projektu było również zaktywizowanie instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi do podejmowania działań poszerzających możliwości ich zatrudnienia.
Rezultaty: z poradnictwa zawodowego skorzystało 49 osób, przeprowadzono 6 tur warsztatów aktywizacji zawodowej dla 11 osób. W ramach dyżurów i spotkań z prawnikiem udzielono porad 11 osobom. W ramach realizacji opracowanych Indywidualnych Planów Działania odbyły się 4 tury szkoleń z zakresu „ABC Funduszy Europejskich" oraz „ABC obsługi komputera". Zatrudnienie uzyskało 11 Beneficjentów.

NASZE DOŚWIADCZENIE

EDUKACJA

W ramach tego obszaru dostarczamy umiejętności, wiedzę i informacje - najważniejsze czynniki kształtujące aktywność społeczną oraz wspomagające rozwój gospodarczy. Od 2005 r. posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr rejestrowy 2.18/00109/2005), a od 2011 r. prowadzimy Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego.

zobacz więcej

RYNEK PRACY

Prowadzimy Agencję Zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy na terenie RP, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego. Podejmujemy aktywne działania w obszarze rynku pracy i zatrudnienia. Śledzimy rynkowe trendy i dostosowujemy do nich nasze działania.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS