_ LIKWIDACJA BIAŁYCH PLAM PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE INICJATYW LOKALNYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

Źródło finansowania: Samorząd Województwa Małopolskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem B-4.
Okres realizacji: 13.03.2009 r. – 07.04.2009 r.
Dla kogo: mieszkańcy powiatów województwa małopolskiego: dąbrowskiego, tarnowskiego, proszowickiego, nowosądeckiego, gorlickiego, nowatorskiego, bocheńskiego, miechowskiego, limanowskiego i tatrzańskiego.
Cel projektu: wyłonienie lokalnych liderów oraz zmniejszenie liczby obszarów, na których nie powstał ani jeden lub znikoma liczba projektów.
Rezultaty: przeprowadzono szkolenia, w trakcie których uczestnicy mogli nabyć umiejętności pisania projektów oraz samodzielnego przygotowania i opracowywania wniosków o ich dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego (szkolenia przeprowadzane były przez Stowarzyszenie B-4). Łącznie zrealizowano 400 godzin szkoleń, w których wzięły udział 133 osoby będące przedstawicielami potencjalnych wnioskodawców z Działania 6.3, Działania 7.3 i Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W trakcie szkoleń opracowano 34 wnioski o dofinansowanie oraz zainicjowano 17 partnerstw.

NASZE DOŚWIADCZENIE

Świadczymy kompleksową obsługę projektów własnych, partnerskich, zleconych.

Podczas niemal 20. letniej działalności zrealizowaliśmy ponad 90 różnorodnych projektów na terenie Polski oraz m.in. Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Słowacji i Chorwacji, skierowanych do osób fizycznych, przedsiębiorstw i innych podmiotów.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS