_ EUROPE DIRECT - RZESZÓW

www.europedirect-rzeszow.pl

Źródło finansowania: Komisja Europejska oraz środki własne Stowarzyszenia B-4.
Okres realizacji: 01.01.2009 r. – 31.12.2010 r.
Cel projektu: ułatwienie dostępu do informacji na temat wszystkich dziedzin działalności Unii Europejskiej, a w szczególności na temat wpływu tych działań na życie codzienne obywateli.
Rezultaty: dzięki działalności Punktu Europe Direct mieszkańcy Rzeszowa i okolic mieli zwiększony dostęp do pewnych i sprawdzonych informacji, które pozwoliły w pełni wykorzystać szansę, jaką daje Polsce członkostwo w UE; młodzieży i środowisku oświatowemu przybliżono charakterystykę działań i programów unijnych kierowanych do tej grupy odbiorców. W ramach projektu zwiększono poziom wiedzy wśród osób bezrobotnych na temat możliwości zakładania i rozwijania własnej firmy z wykorzystaniem środków unijnych, zwiększono poziom wiedzy wśród ogółu mieszkańców na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. Przygotowano i opublikowano łącznie 12 newseletterów informacyjnych, które rozesłano do ponad 100 odbiorców. W ramach projektu w 2010r. przeprowadzono również następujące szkolenia: 4 tury szkoleń dla 60 nauczycieli nt. „Jak uczyć o Europie"; 8 wykładów otwartych o tematyce unijnej; 4 tury szkoleń „Własna firma - większa szansa na rynku pracy", w których uczestniczyło 61 bezrobotnych, łącznie 24 godziny szkoleń; 24 lekcje europejskie - łącznie 36 godzin; 4 tury szkoleń „Fundusze strukturalne dla polskich przedsiębiorstw w latach 2007-2013" dla 67 przedsiębiorców, łącznie 24 godziny szkoleń; 2 tury szkoleń „Fundusze strukturalne dla polskich przedsiębiorstw w latach 2007-2013" dla pracowników JST, łącznie 16 godzin szkoleń.

NASZE DOŚWIADCZENIE

Świadczymy kompleksową obsługę projektów własnych, partnerskich, zleconych.

Podczas niemal 20. letniej działalności zrealizowaliśmy ponad 90 różnorodnych projektów na terenie Polski oraz m.in. Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Słowacji i Chorwacji, skierowanych do osób fizycznych, przedsiębiorstw i innych podmiotów.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS