_ WSPÓLNY SZLAK - PROJEKT NA RZECZ INTEGRACJI WIEJSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Źródło finansowania: Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2. „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.09.2008 r. – 28.02.2010 r.
Dla kogo: organizacje pozarządowe z terenów wiejskich woj. podkarpackiego działające na rzecz turystyki i agroturystyki oraz członkowie, pracownicy i wolontariusze działający na rzecz wymienionych organizacji.
Cel projektu: rozwój potencjału III sektora w woj. podkarpackim poprzez utworzenie sieci współpracy 45 NGO z terenów wiejskich działających w obszarze turystyki i agroturystyki, rozwoju lokalnego, promocji regionu, rozwoju i wsparcia lokalnych tradycji kulturowych.
Rezultaty: w projekcie wzięło udział 45 NGO oraz 201 osób będących pracownikami i wolontariuszami NGO; 75 osób zdobyło wiedzę na temat tworzenia i funkcjonowania Sieci współpracy poprzez wzięcie udziału w szkoleniach dla Liderów Sieci; 201 osób zdobyło wiedzę w zakresie wzmacniania potencjału organizacji, turystyki, kreowania aktywności społeczności na obszarach wiejskich; 75 osób zdobyło umiejętności związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

NASZE DOŚWIADCZENIE

Świadczymy kompleksową obsługę projektów własnych, partnerskich, zleconych.

Podczas niemal 20. letniej działalności zrealizowaliśmy ponad 90 różnorodnych projektów na terenie Polski oraz m.in. Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Słowacji i Chorwacji, skierowanych do osób fizycznych, przedsiębiorstw i innych podmiotów.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS