_ POMÓŻ SOBIE BY POMAGAĆ INNYM

Źródła finansowania: Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.09.2008 r. – 30.04.2009 r.
Dla kogo: osoby bezrobotne z terenu powiatu radomskiego (grodzkiego i ziemskiego), szczególnie osoby po 45 roku życia oraz kobiety.
Cel projektu: wsparcie Uczestników Projektu w uzyskaniu zatrudnienia.
Rezultaty: 20 osób uczestniczyło w warsztatach aktywizacji zawodowej i interpersonalnych; przeszkolono 20 uczestników do wykonywania zawodu sanitariusza medycznego; 20 osób zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS